Ogłoszenia ŻR na czerwiec

Ogłoszenia ŻR na czerwiec

W czerwcu 2018 modlimy się intencjami:

Intencja ogólna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

PMK w Szkocji:

  1. Za naszych kapłanów, aby dobry Bóg umacniał ich w codziennej posłudze oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego
  2. Za papieża Franciszka, aby Duch Święty go prowadził, a św. Michał Archanioł strzegł
  3. O serce gotowe do zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Jezusowemu za grzechy nasze i grzechy całego świata.

Dodatkowa intencja dla Róży św. Moniki: Powierzamy Matce Bożej i Jej Synowi, którego życie rozważamy w różańcu, drogi wzrastania dzieci, za które modlimy się w tej Róży

ZBIERAMY CHĘTNYCH DO KOLEJNEJ RÓŻY RÓŻAŃCOWEJ !

Kolejne spotkanie z wymianą tajemnic różańcowych w sobotę 25 sierpnia 2018

Msza św. o godz. 18:00 w każdą ostatnią sobotę miesiąca w kościele św. Szymona jest odprawiana w intencji członków Żywego Różańca

Kontakt : rozaniec@kosciolwszkocji.org

Comments are closed.