Ogłoszenia ŻR na lipiec

Ogłoszenia ŻR na lipiec

W miesiącu lipcu 2018 modlimy się intencjami:

Intencja ewangelizacyjna:

  • Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

PMK w Szkocji:

  1. Za naszych kapłanów, aby dobry Bóg umacniał ich w codziennej posłudze oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego
  2. Za papieża Franciszka, aby Duch Święty go prowadził, a św. Michał Archanioł strzegł
  3. Abyśmy wypraszali łaskę pragnienia obmywania ludzkich serc i umysłów Krwią Przenajświętszą wciąż płynącą w żyłach Kościoła.

Dodatkowa intencja dla Róży św. Moniki: Powierzamy Matce Bożej i Jej Synowi, którego życie rozważamy w różańcu, drogi wzrastania dzieci, za które modlimy się w tej Róży

ZBIERAMY CHĘTNYCH DO KOLEJNEJ RÓŻY RÓŻAŃCOWEJ !

Kolejne spotkanie z wymianą tajemnic różańcowych w sobotę 25 sierpnia 2018

Msza św. o godz. 18:00 w każdą ostatnią sobotę miesiąca w kościele św. Szymona jest odprawiana w intencji członków Żywego Różańca

Kontakt : rozaniec@kosciolwszkocji.org

Comments are closed.