1 – 8 listopada – odpust zupełny

1 – 8 listopada – odpust zupełny

W listopadzie modlimy się szczególnie za dusze w czyśćcu cierpiące

Każdego dnia począwszy od uroczystości Wszystkich Świętych do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za dusze czyśćcowe wypełniając następujące warunki:

  • nawiedzić albo kościół, albo kaplicę, albo cmentarz
  • być w stanie łaski uświęcającej
  • wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
  • przyjąć tego dnia Komunię św.
  • odmówić modlitwę Ojcze nasz i Wyznanie Wiary (Wierzę w Boga)
  • pomodlić się w intencjach  wyznaczonych przez Ojca św. (np. Zdrowaś Maryjo)

 

Osiem dni szczególnej pomocy duszom czyścowym


W ciągu pierwszych ośmiu dni listopada po raz kolejny dostaniemy wyjątkową szasnę na zintensyfikowaną pomoc duszom cierpiącym w czyśćcu. Te dni to czas szczególnej modlitwy do Boga, by zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy po śmierci potrzebują oczyszczenia w miłości, czyli właśnie czyśćca, będącego „przedsionkiem nieba”.

W związku z okresem modlitw za zmarłych można uzyskać odpusty dla nich. Należy nawiedzić pobożnie cmentarz w dniach 1-8 listopada i modlić się za dusze zmarłych, przy zachowaniu stałych warunków odpustu: stanu łaski uświęcającej, przyjętej w danym dniu Komunii św., wolności od przywiązania do grzechu (nawet lekkiego) i modlitwy w intencjach Ojca Świętego (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”).

W samym dniu 2 listopada – przy zachowaniu tych samych warunków – również można uzyskać odpust za zmarłych związany z nawiedzeniem kościoła lub publicznej kaplicy i odmówieniem w nich modlitwy “Ojcze nasz” i “Wierzę w Boga”. Pamiętajmy, że modlitwa i ofiarowanie odpustu za zmarłych jest o wiele ważniejsze niż wszelkie zewnętrzne przejawy pamięci.

Dogmat o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił na Soborze w Lyonie w 1274 r. a potwierdził i wyjaśnił na Soborze Trydenckim (1545-1563) w osobnym dekrecie. Opiera się na przesłankach zawartych w Piśmie św. oraz na sięgającej II wieku tradycji kościelnej. Duży wkład w rozwój nauki o czyśćcu wniósł św. Augustyn. Dogmat podkreśla dwie prawdy: istnienie czyśćca jako pośmiertnej kary za grzechy oraz możliwość i potrzebę modlitwy i ofiary w intencji dusz czyśćcowych.

Źródło: KAI/PCh24.pl

Comments are closed.