Ogłoszenia ŻR na grudzień

Ogłoszenia ŻR na grudzień

W  grudniu 2018 modlimy się intencjami:

Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.
PMK (Polskiej Misji Katolickiej) w Szkocji:
1) Za naszych kapłanów, aby dobry Bóg umacniał ich w codziennej posłudze oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego
2) Za papieża Franciszka, aby Duch Święty go prowadził, a św. Michał Archanioł strzegł
3) W roku dziękczynienia za 1918 rok uwielbiajmy Bożą Opatrzność, która prowadzi nasz Naród poprzez trudne dzieje, często niezrozumiałe, ale ufamy Bożej Mądrości, bo jak napisał św. Paweł: “gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska”.

Dodatkowa intencja dla Róży św. Moniki: Powierzamy Matce Bożej i Jej Synowi, którego życie rozważamy w różańcu, drogi wzrastania dzieci, za które modlimy się w tej Róży

Październikowe Rekolekcje Różańcowe są dostępne na YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhLy2gyob_DftBv7SlCdtJNhPOEmuB4TK

Comments are closed.

Post navigation

  Next Post :