Ogłoszenia ŻR na kwiecień

Ogłoszenia ŻR na kwiecień

Intencja powszechna:

Za pracowników na obszarach wojennych. Za lekarzy i ich współpracowników humanitarnych na terenach objętych wojną, którzy ryzykują swoje własne życie dla ocalenia życia innych.

PMK w Szkocji:

  1. Za naszych kapłanów, aby dobry Bóg umacniał ich w codziennej posłudze oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego
  2. Za papieża Franciszka, aby Duch Święty go prowadził, a św. Michał Archanioł strzegł
  3. Panie Jezu Chryste, Twoje Zmartwychwstanie niech odnowi w nas gotowość do przebaczania sobie nawzajem według
  4. modlitwy, którą nam przekazałeś – “odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.

Ogłoszenia:

21 kwietnia 2019 – UROCZYSTOŚĆ Zmartwychwstania Pańskiego – odpust zupełny dla członków Żywego Różańca

Comments are closed.

Post navigation