Ogłoszenia ŻR na czerwiec

Ogłoszenia ŻR na czerwiec

W miesiącu czerwcu 2019 modlimy się intencjami:

Intencja ewangelizacyjna: 

Za kapłanów. Aby kapłani, przez skromność i pokorę swojego życia, zaangażowali się na rzecz aktywnej i solidarnej służby najbardziej potrzebującym.

PMK w Szkocji:

  1. Za naszych kapłanów, aby dobry Bóg umacniał ich w codziennej posłudze oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego
  2. Za papieża Franciszka, aby Duch Święty go prowadził, a św. Michał Archanioł strzegł
  3. Duchu Święty daj nam odwagę do wyznawania wiary w naszej codzienności, którą wyznajemy w Eucharystii.

Dodatkowa intencja dla Róż 11 i 15

Powierzamy Matce Bożej i Jej Synowi, którego życie rozważamy w różańcu, drogi wzrastania dzieci, za które modlimy się w tej Róży 

Comments are closed.

Post navigation

Previous Post :