Ogłoszenia ŻR na lipiec

Ogłoszenia ŻR na lipiec

W miesiącu lipcu 2019 modlimy się intencjami:

Intencja powszechna:

O sprawiedliwość. Aby osoby wymierzające sprawiedliwość kierowały się uczciwością i aby obecna na świecie niesprawiedliwość nie miała ostatniego słowa.

PMK w Szkocji:

  1. Za naszych kapłanów, aby dobry Bóg umacniał ich w codziennej posłudze oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego
  2. Za papieża Franciszka, aby Duch Święty go prowadził, a św. Michał Archanioł strzegł
  3. Niech Krew i Woda, która wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, obmywa nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem wypełniać Boży plan zbawienia.

Dodatkowa intencja dla Róż 11 i 15

Powierzamy Matce Bożej i Jej Synowi, którego życie rozważamy w różańcu, drogi wzrastania dzieci, za które modlimy się w tej Róży 

Comments are closed.