Ogłoszenia ŻR na sierpień

Ogłoszenia ŻR na sierpień

W miesiącu sierpniu 2019 modlimy się intencjami:

Intencja ewangelizacyjna: 

Za rodziny. Aby rodziny, przez życie modlitwy i miłości, stawały się coraz lepszymi “szkołami prawdziwego wzrostu człowieczeństwa”

PMK w Szkocji:

  1. Za naszych kapłanów, aby dobry Bóg umacniał ich w codziennej posłudze oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego
  2. Za papieża Franciszka, aby Duch Święty go prowadził, a św. Michał Archanioł strzegł
  3. Miłosierny Boże dziękujemy, że dałeś naszemu Narodowi w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc I obronę. Oby radość I wdzięczność za ten wielki dar rozpalała nasze serca coraz większą wiernością Bogu, Ewangelii I Kościołowi.

Dodatkowa intencja dla Róż 11 i 15

Powierzamy Matce Bożej i Jej Synowi, którego życie rozważamy w różańcu, drogi wzrastania dzieci, za które modlimy się w tej Róży 

Comments are closed.

Post navigation

  Next Post :
Previous Post :