Ogłoszenia ŻR na wrzesień

Ogłoszenia ŻR na wrzesień

W miesiącu wrześniu 2019 modlimy się intencjami:

Intencja powszechna: 

za polityków, naukowców i ekonomistów. Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali na rzecz ochrony mórz i oceanów na świecie.

Polskiej Misji Katolickiej w Szkocji:

1) Za naszych kapłanów, aby dobry Bóg umacniał ich w codziennej posłudze oraz o nowe
powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego
2) Za papieża Franciszka, aby Duch Święty go prowadził, a św. Michał Archanioł strzegł
3) Boleściwa Matko naszego Odkupiciela pragniemy włączyć się nie tylko 14 i 15 września, aby stanąć wraz z Tobą pod krzyżem Twego Syna, ale każdego dnia ofiarowywać nasze codzienne krzyże w intencji nawrócenia naszych Rodaków, którzy świadomie i nieświadomie coraz bardziej poddają się mocy Belzebuba.

Dodatkowa intencja dla Róż 11 i 15:

4) Powierzamy Matce Bożej i Jej Synowi, którego życie rozważamy w różańcu, drogi wzrastania dzieci, za które modlimy się w tej Róży 

Comments are closed.

Post navigation

  Next Post :
Previous Post :