Ogłoszenia ŻR na październik

Ogłoszenia ŻR na październik

W miesiącu październiku 2019 modlimy się intencjami:

Intencja ewangelizacyjna: 

O Ducha Świętego. Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową misyjną ”wiosnę” w Kościele.    

Polskiej Misji Katolickiej w Szkocji:

  1. Za naszych kapłanów, aby dobry Bóg umacniał ich w codziennej posłudze oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego
  2. Za papieża Franciszka, aby Duch Święty go prowadził, a św. Michał Archanioł strzegł
  3. W różańcowym miesiącu prosimy Cię o łaskę gorliwego rozpamiętywania Bożych Tajemnic i o odwagę, aby zachęcać naszych bliskich do wypełnienia prośby naszej Pani i Królowej: “Pokutujcie i odmawiajcie różaniec”.

Dodatkowa intencja dla Róży św. Moniki i Matki Bożej Częstochowskiej (II):

  • powierzamy Bożej Matce i Jej Synowi, którego życie rozważamy w różańcu, drogi wzrastania dzieci, za które modlimy
    się w tej Róży

Comments are closed.

Post navigation

Previous Post :