Ogłoszenia ŻR na grudzień

Ogłoszenia ŻR na grudzień

W miesiącu grudniu 2019 modlimy się intencjami:

Intencja powszechna:

Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących.

PMK w Szkocji:

  1. Za naszych kapłanów, aby dobry Bóg umacniał ich w codziennej posłudze oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego
  2. Za papieża Franciszka, aby Duch Święty go prowadził, a św. Michał Archanioł strzegł
  3. Kolejny Adwent w naszym życiu – prosimy o wzrost wiary, nadziei i miłości w naszych sercach i w sercach tych, za których szczególnie jesteśmy odpowiedzialni. 

Dodatkowa intencja dla Róży św. Moniki i Matki Bożej Częstochowskiej (II):

  • powierzamy Bożej Matce i Jej Synowi, którego życie rozważamy w różańcu, drogi wzrastania dzieci, za które modlimy
    się w tej Róży

Comments are closed.

Post navigation

  Next Post :
Previous Post :