Ogłoszenia ŻR na styczeń

Ogłoszenia ŻR na styczeń

W miesiącu styczniu 2020 modlimy się intencjami:

Intencja ewangelizacyjna: o promocję pokoju na świecie.

Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.

PMK w Szkocji:

  1. Za naszych kapłanów, aby dobry Bóg umacniał ich w codziennej posłudze oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego
  2. Za papieża Franciszka, aby Duch Święty go prowadził, a św. Michał Archanioł strzegł
  3. W Nowym Roku Pańskim pełni wdzięczności za wielkie Boże dary, których wciąż doświadcza nasza Ojczyzna, prośmy Bożą Rodzicielką, aby wyprosiła nam u Syna swego Jezusa Chrystusa odwagę w wyznawaniu świętej wiary katolickiej.

Dodatkowa intencja dla Róży św. Moniki i Matki Bożej Częstochowskiej (II):

  • powierzamy Bożej Matce i Jej Synowi, którego życie rozważamy w różańcu, drogi wzrastania dzieci, za które modlimy
    się w tej Róży

Comments are closed.

Post navigation

  Next Post :
Previous Post :