ks. Marian Antoni Łękawa SAC

top feature image

ks. Marian Antoni Łękawa SAC

tel. 0141 339 91 63, kom. 0797 424 0501, e-mail: marian.lekawa@gmail.com

Polska Misja Katolicka w Szkocji
Polish Catholic Mission in Scotland
4 Parkgrove Terrace
Glasgow, G3 7SD

Urodził się 28 sierpnia 1944 roku w Bielsku-Białej. W 1959 rozpoczął Collegium Marianum Księży Pallotynów w Wadowicach. Do Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego wstąpił w 1962 rozpoczynając nowicjat, a po nim studia filozoficzne i teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. W 1972 przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku został też redaktorem paryskiego miesięcznika “Nasza Rodzina” i duszpasterzem Polaków w Amiens. W 1975 rozpoczyna pracę duszpasterza Polonii w Glasgow, a od 1991 roku do 2018 pełnił funkcję rektora Polskiej Misji Katolickiej w Szkocji. Od 1999 roku jest stałym korespondentem Radia Watykańskiego, a od 2001 roku jest autorem komentarzy do Czytań Liturgicznych w “Gazecie Niedzielnej” wydawanej przez londyński Veritas i autorem artykułów p.t. “z Glasgow po polsku pisane”.

ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – Pallotyni

Comments are closed.

Post navigation

Previous Post :