Halloween

Halloween

Niewinny obyczaj czy karnawał śmierci?

Od kilkunastu lat rozpowszechniane są w Polsce (od dawna już popularne w USA i Europie Zach.) zwyczaje związane z  Halloween, obchodzonym dzień przed Wszystkimi Świętymi czyli 31 października. Termin Halloween powstał ze skrótu angielskich nazw – ,,All Hallows Day’’ (Dzień Wszystkich Świętych) i ,,All Hallows Eve‘’ (Wieczór Wszystkich Świętych). Trzeba jednak pamiętać, że pomimo tych neutralnych określeń Halloween nigdy nie było świętem chrześcijańskim, wręcz przeciwnie –  ma do dziś charakter satanistyczny. Przebieranie się za diabła, potwory, kościotrupy, ugodzone siekierą zwłoki, wiedźmy, wilkołaki itp., kultywowanie symbolu wydrążonej i podświetlonej dyni, zabawa w straszenie innych oraz „psikus albo poczęstunek” (ang. trick or treat) – czyli typowe elementy tego święta mają swój początek w starożytnych obrzędach ku czci szatana.

Skąd wzięły się obyczaje  Halloween ?
W tradycji pogańskiej ponad 2 tysiące lat temu ostatni dzień roku (31 października) świętowano szczególnie ze względu na pożegnanie Starego i powitanie Nowego Roku oraz obchody święta zmarłych. Obyczaj ten zapoczątkowali Celtowie, którzy zamieszkiwali obecne tereny Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii i płn. Francji. W wierzeniach celtyckich dzień ten jest związany przede wszystkim z festiwalem śmierci. Według tych wierzeń bóg śmierci Samhain miał wywoływać duchy złych ludzi, którzy umarli w ciągu minionego roku, aby powstawali i wędrowali po wsiach dokuczając ludziom. Celtowie obawiali się wtedy prześladowań ze strony duchów zmarłych  i demonów, palili więc ogniska, aby przyciągnąć tzw.dobre duchy chroniące ich przed złymi. Celtyccy kapłani, uprawiający spirytyzm i magię nazywani druidami, czcili w tym dniu w szczególny sposób boga śmierci. 31 października druidzi szli od domu do domu domagając się jedzenia, a ci, którzy im odmawiali byli przeklinani. Niejednokrotnie zdarzało się, że kapłani żądali ofiary z ludzi, głownie chodziło o młode dziewczęta, które  następnie były składane w ofierze szatanowi poprzez spalenie na stosie. Jeśli ofiarowana dziewczyna zyskała ich aprobatę, zapalali świecę sporządzoną z ludzkiego tłuszczu i wkładali ją do wyrzeźbionej głowy Jacka O-Lanterna, co miało chronić wszystkich domowników od demonów (była to duża rzepa ponacinana na podobieństwo demonów –  po przybyciu Celtów na kontynent płn.-amerykański rekwizyt ten zastąpiła dynia). Jeżeli oczekiwania związane z ofiarą nie zostały spełniane, następował czas sztuczek (trików) – na drzwiach wejściowych do domu druidzi zawieszali heksagram, który był znakiem, że szatan lub jego demony mogą tej nocy gnębić ludzi nawet zabijając któregoś z domowników. Wierzono, że każdy kapłan celtycki ma w sobie demonicznego ducha, który go osobiście prowadzi i kieruje nim. Nieodzownym elementem Halloween były przeraźliwie czarne stroje, które miały wg wierzeń celtyckich zmylić złe duchy, które myślały, że osoba je nosząca jest również złym duchem i pozostawiały takiego człowieka w spokoju.

Halloween dziś
Współczesne obchody Halloween koncentrują się na ciemności, strachu, śmierci, zniszczeniu i złu. Dominuje upiorna symbolika: duchy, szkielety, śmierć i potwory.
Najczęściej nieświadomi rodzice przebierają całkowicie nieświadome dzieci za wiedźmy i monstra, aby powtarzały pogański rytuał druidzkich satanistycznych kapłanów: trick or treat. Na pewno wiele osób może teraz zasłaniać się stwierdzeniem, że to tylko zabawa, że przecież nie traktujemy tego poważnie. My może nie, ale czy szatan tego nie bierze na poważnie? To przecież jego święto. W naszych czasach sataniści prowadzą wszak w tym czasie diaboliczne obrzędy, podczas których zabija się zwierzęta a także ludzi (Anton LaVey, autor ,,Biblii Szatana‘’ powiada, że Halloween jest najważniejszym dniem w roku dla Kościoła Szatana). Satanistom sprzyja popularyzacja obchodów tych pogańskiego obyczajów ,zwłaszcza kiedy rozpowszechnia się (szczególnie wśród dzieci) zabawę w duchy. Przygody o Harrym Potterze są niezwykle skuteczną reklamą tych obyczajów i rozwijają w dzieciach zamiłowanie do magicznego klimatu ,,przygód’’ z duchami. Nie można było wymyślić lepszej zasłony dla przerażających praktyk czcicieli szatana.
Wieczór wigilii Wszystkich Świętych powinien być dla każdego chrześcijanina czasem dziękczynienia i uwielbienia Boga za zwycięstwo nad szatanem, śmiercią, piekłem i grobem oraz czasem modlitwy za zmarłych. Nie dajmy się omamić tym ,którzy pod pozorem niewinnej zabawy zachęcają do uczestnictwa w karnawale śmierci, gdzie głównym wodzirejem jest sam szatan. W Piśmie Świętym czytamy: ,,Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami ‘’(1Kor 10,20), ,,Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu. Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój.’’ (Pwt 18,13-14)

MATERIAŁY:
1. Ks. Jan Karpowicz TChr ,,Czy Halloween to tylko niewinna zabawa ?’’
2. Ks. Włodzimierz Cyran ,,Rachunek sumienia’’
3. Encyklopedia Białych Plam
4. Maria Wolan ,,Pozornie niewinne i bezpieczne – rzecz o terapiach, medytacjach, wróżbach, zabawach z duchami’’
5. o.Piotr Mędrak OFM ,,Halloween – święto duchów o pogańskim pochodzeniu oraz treści tego święta’’
6. Ryszard Wołkiewicz ,,Inwazja mocy ciemności?’’

Comments are closed.

Post navigation

  Next Post :