Magia

Magia

DLACZEGO  NALEŻY  ODRZUCIĆ MAGIĘ ?

,,Przychodziło też wielu wierzących, wyznając i ujawniając swoje uczynki. I wielu też z tych, co uprawiali magię, przynosiło księgi i paliło je wobec wszystkich.( ….). Tak potężnie rosło i umacniało się słowo Pańskie’’. ( Dz 19, 18-20)

Tak postąpili nowo nawróceni Grecy z Efezu po tym , jak usłyszeli od św. Pawła Apostoła o Jezusie Chrystusie i uwierzyli w Jego naukę. Oficjalnie zerwali z magią paląc publicznie księgi magiczne , które posiadali. Temat magii często poruszany był podczas ewangelizacji narodów pogańskich, gdyż mnożyły się wśród nich tego rodzaju praktyki.

W naszych czasach, również w katolickiej Polsce zjawiska związane z magią są coraz bardziej powszechne. Wiara w czary i przesądy stała się wręcz oznaką nowoczesności. Wierzyć w magię jest modnie, lansują ją kolorowe magazyny dla kobiet i programy telewizyjne( horoskopy, wróżenie, amulety, talizmany , feng shui ). Słowa: magia / magiczny są postrzegane pozytywnie i często stosowane w reklamach np. magia smaku, magia bieli , dźwięku , zmysłów , słowa itp. Jesteśmy stopniowo oswajani ze zjawiskami związanymi z magią.

Jak donoszą gazety, coraz więcej klubów, firm czy salonów kosmetycznych zaprasza na imprezy ,,profesjonalne’’ wróżki, niektóre ośrodki spa oprócz zabiegów dla ciała zapewniają klientkom indywidualne sesje tarota (ostatnio organizowane są też tego rodzaju sesje w bibliotekach publicznych!). Wiele imprez firmowych , nawet dla pracowników poważnych banków i instytucji finansowych zawiera obowiązkowy element ezoteryczny (tzn.dot.wiedzy zarezerwowanej dla wtajemniczonych). Niemal w każdym większym polskim mieście jest co najmniej jedna księgarnia ezoteryczna. Książki, czasopisma o tematyce magicznej, np.Harry Potter, komiksy Witch , Wróżka itp. są dostępne w każdej świeckiej księgarni; nie brakuje też poradników typu : magia dla początkujących czy zaawansowanych, magia egipska , celtycka, astrologiczna. Magiczna Akademia imienia Harry’ego Pottera, reklamująca się sloganem : I ty możesz zostać Harry Potterem , oferuje techniki doskonalenia umysłu, obiecuje rozwój odwagi, woli , wyobraźni ale też odporność na ogień, poruszanie przedmiotów, widzenie aury (!).Wielu ulega pokusie zaangażowania się w praktyki magiczne pod wpływem ciekawości , strachu, pragnienia sukcesu czy poczucia władzy tajemnej nad innymi. Konsekwencją takiego działanie jest odwrócenie się od Boga i oddanie się we władanie wrogim bytom, demonom (zniewolenie a czasami nawet opętanie). Często służą temu przedmioty kultów i obyczajów innych ,,religii’’, figurki bożków, amulety , talizmany, maski, kadzidełka, piramidki, laleczki voodoo, słoniki , drzewka szczęścia oraz różnego rodzaju symbole, karty, czy planety. Same przedmioty nie mogą nam nic powiedzieć o przyszłości, nie mają rozumu, woli, są to tylko rekwizyty pośredniczące między człowiekiem (wróżbitą) a inteligentnym złym duchem, który wskazówki i przepowiednie daje właśnie poprzez nie.
Wiele osób chorych zwraca się o pomoc do różnego rodzaju czarowników. W przypadku takiej osoby, która udaje się do bioenergoterapeuty czy wróżbiarza, przeprowadza się zazwyczaj diagnozę, jaki urok jest odpowiedzialny za tę chorobę, oferując jednocześnie, zazwyczaj za odpłatnością, odczarowanie lub usunięcie złych prądów, energii bądź wibracji. Szaman czyni to za pomocą, jak ją sam określa, “białej magii”. Jednakże podział na czarną (szkodzącą) i białą (usuwającą szkody) magię jest iluzoryczny. Jest jedna magia, zawsze związana z działaniem złego ducha, który o swoje zacznie się prędzej czy później  upominać. Jedynym ratunkiem dla osoby uwikłanej w magię jest zawsze oddanie tego Jezusowi na spowiedzi św,, czasami  modlitwa o uwolnienie, w cięższych przypadkach egzorcyzm (może ją przeprowadzić tylko wyznaczony przez biskupa kapłan).

Pan Bóg, już na kartach Starego Testamentu zakazuje i potępia magię, gdyż jest odrzuceniem jedynego i prawdziwego Boga:,, Nie znajdzie się spośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary’’(Pwt18, 10-12), ,,Nie będziecie zwracać się do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady (…)Ja jestem Pan, Bóg wasz’’( Kpł19,31), ,,To Ja zapowiedziałem, wyzwoliłem, obwieściłem’’( Iz43, 11-12). Czym innym jest proroctwo, oznajmiające zbawianie Pana, a czym innym przepowiednie wróżących, jasnowidzów, ,, tragarzy kłamstwa i oszustwa’’( Jer27,9 i 29,8 ).Księga Mądrości opisuje wstręt i obrzydzenie, jakie Bóg czuje w stosunku do rytuałów magicznych ,,Bo i dawnych mieszkańców Twojej ziemi znienawidziłeś za ich postępki tak obrzydliwe: czarnoksięstwo, niecne obrzędy’’(Mdr12,3-4). Praktyki magiczne są uznawane jako grzech ciężki karany karą śmierci ( Wj22,17), zamiast zbawiać, prowadzą do zguby ,,Zawiodły kłamliwe sztuczki czarnoksięstwa, spadła haniebna kara za przechwalanie się mądrością. Ci, którzy przyrzekli duszę schorzałą uwolnić od strachów niepokojów, sami chorowali na strach wart śmiechu’’. Nowy Testament domaga się wiary w Pana Jezusa i chrzest w Jego imię oraz wymaga odrzucenia każdej postawy zabobonnej ( Dz8,9-13 i 19,18-20). Istnieje bowiem bardzo konkretne przeciwieństwo pomiędzy głoszeniem wiary i magią( Dz13, 6-12). Czary, pod jakąkolwiek formą, są częścią działań, które wykluczają z dziedzictwa Królestwa Bożego(Gal5,20) i tak Apokalipsa wyklucza z Niebieskiej Jerozolimy ,,kłamców’’, ,,czarowników’’ różnego rodzaju( Ap9,21;18,23). Magia zastępuje Boga demonami i staje się wznowieniem diabelskiego kuszenia, któremu sam Jezus się przeciwstawił, zwyciężając je.

Katechizm Kościoła Katolickiego , podobnie jak Pismo Święte zdecydowanie potępia wszelkie praktyki magiczne ( KKK 2115-2117). Poganie , o których czytamy w Dziejach Apostolskich,  po nawróceniu odrzucili całkowicie magię, bo poznając Chrystusa i Jego Ewangelię dostrzegli, że na tym tle wszelka wiedza tajemna : horoskopy, przepowiednie, magowie, różdżkarze, zabobon , jest tylko żałosną imitacją wobec tego, co ofiaruje Jezus w swoim słowie, sakramentach i jedynym kościele. Uwierzyli Bogu i zrozumieli, że zabrania On tych praktyk, ponieważ troszczy się o prawdziwie szczęśliwą przyszłość człowieka.      Od tego, czy my katolicy mamy taką wiarę jak oni i czy potrafimy zdobyć się na równie radykalną postawę będzie zależało zapewne nasze zbawienie.

PARAFIANKA

Materiały:
– Biblia Tysiąclecia
– Katechizm Kościoła Katolickiego
– Magia, wróżby ,zabobony      Francisco Bamonte
– Od magii do opętania       Andrzej Wronka
– Na zdrowy rozum    Robert Tekieli

Comments are closed.

Post navigation

  Next Post :