New Age

New Age

,,Opuścili mnie, źródło żywej wody, aby wykopać sobie cysterny popękane” (Jr, 2,13)

Ruch New Age (Nowa Era) jest ideowym prądem o zasięgu światowym, czymś na kształt ogólnoświatowej nowej religii, która czerpie swe wątki m.in. z buddyzmu, hinduizmu, wierzeń pogańskich, kabały. Propagatorzy tej ideologii  uważają, że Era Ryb, znana im jako era chrześcijańska, dobiega końca na początku trzeciego tysiąclecia, ustępując astrologicznej Erze Wodnika, od której New Age przyjmuje nazwę.
New Age szerzy poglądy sprzeczne z wiarą, którą wyznajemy – Bóg jest nie osobą, ale energią kosmiczną rozproszoną we wszechświecie. Ideologia ta stara się wmówić człowiekowi, że sam, bez Chrystusa, Kościoła i sakramentów może dojść do boskiej doskonałości. Ma to osiągnąć za pomocą pewnej wiedzy tajemnej (okultystycznej, gnozy), magii, czarów, wróżb, wywoływania duchów, wiary w reinkarnację i praktykowania różnych metod parapsychologicznych (np. techniki poszerzania umysłu).

W katechizmie Kościoła Katolickiego (punkt 675) czytamy: ,,Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni ,,tajemnicę bezbożności” pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów  za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele”.
Jan Paweł II zauważa : ,,Osobna sprawa to odradzanie się starych poglądów gnostycznych w postaci tak zwanego New Age . Nie należy się łudzić , że prowadzi on do odnowy religii. Jest to tylko nowa metoda uprawiania gnozy, tzn. takiej postawy ducha, która w imię głębokiego poznania Boga ostatecznie odrzuca Jego Słowo, zastępując je tym, co jest wymysłem samego człowieka.”

W dokumencie opracowanym przez Papieską Radę ds. Kultury i Dialogu Międzynarodowego :Jezus Chrystus dawcą wody żywej – refleksja chrześcijańska na temat New Age  Kościół stanowczo wypowiada się na temat tego zjawiska, a wręcz bije na alarm. Autorzy dokumentu rozpracowują całą ideologię New Age. Podkreślają, że zaśmieca ona umysły wielu wierzących na świecie oraz zwracają szczególną uwagę na wielość jej propozycji.
New Age wypacza koncepcję zła, nie mówi o grzechu (ewentualnie tylko o negatywnych energiach), twierdzi, że skoro nie ma osobowego Boga, nie ma kogo obrażać. Zło na świecie istnieje tylko dlatego, że człowiek nie uświadamia sobie swojej boskości i swojej jedności ze światem. Człowiek po śmierci wciela się w inny byt, nie odpowiada więc za swoje czyny i nie jest potępiony, ponieważ w kwestii moralności wszystko jest dozwolone.
Jako chrześcijanie, mając kontakt z osobowym Bogiem na  modlitwie i w sakramentach,  możemy prosić o Jego łaski. Natomiast New Age oferuje mnóstwo środków, technik , które rzekomo rozwiązują wszystkie problemy, zapewniają sukces, zdrowie, pomyślność. Mają w tym pomóc medytacje (nie mające nic wspólnego z medytacją chrześcijańską) często wspomagane przez narkotyki, hipnoza, joga, astrologia (np. horoskopy), wróżbiarstwo (np. karty Tarot), obrzędy szamańskie, kontakty z duchami, radiestezja, bioenergoterapia, reiki, alchemia, praktyki voodoo, wiara w zabobony, talizmany i amulety itp.

New Age mówi o tym, co nie jest sprawdzone, używając dziwnego, pseudo-naukowego języka, którym często sami zaczynamy się posługiwać (np. wibracje, bioenergie, poszukiwanie harmonii, myślenie globalne, holistyczne itp.).
Ruch New Age rozpowszechniany jest (również w Polsce) przez książki, czasopisma, gry komputerowe, środki masowego przekazu, gdzie magia, wróżbiarstwo, okultyzm są treścią przewodnią. Ideologia ta jest obecna niemal w każdej dziedzinie życia, począwszy od kuchni ( wegetarianizm często łączony z ideą reinkarnacji), przez modę i wystrój wnętrz (feng shui), psychologię (metoda Silvy, NLP, terapie antystresowe), edukację (kinezjologia , metoda Dennisona), medycynę (bioenergoterapia, akupunktura), farmakologię (homeopatia, zioła energetyzowane), muzykę  (m.in. relaksacyjną), pseudo-sport (walki wschodnie, joga), marketing (techniki manipulacji, nawet z elementami voodoo). Ideologia  New Age głosi powrót do natury, do kultów przedchrześcijańskich, przesiąknięte są nią niektóre ruchy ekologiczne, feministyczne oraz wiele sekt.

New Age można porównać do worka, do którego wrzuca się wiele, nie rozróżniając potem jego zawartości. Człowiekowi wmawia się, że nie musi posiadać umiejętności rozróżniania między dobrem a złem, ważne jest, aby wyeliminować cierpienie, aby lepiej się poczuć – niestety czasami nawet za cenę zdrady Chrystusa (Katechizm Kościoła Katolickiego 2116-2117 ).

Praktyki New Age są więc  pomieszaniem wszelkich możliwych wierzeń i okultyzmu, a  w konsekwencji – ogromnym zagrożeniem dla wymiaru duchowego człowieka; manipulują ludzkim sercem i umysłem, niszcząc właściwe odniesienie do Boga osobowego objawionego w Jezusie Chrystusie, który nas odkupił i pokazał drogę prowadzącą do zbawienia.
Gdy pojawiają się pęknięcia w ścianach budowli, człowiek roztropny nie czeka, aż budynek się zawali, lecz decyduje się na odgruzowanie jego części, aby sprawdzić, jaki błąd został popełniony. Podobnie my, gdy mamy już świadomość, że w mniejszym lub większym stopniu ulegliśmy obcym ideologiom New Age i może fundamenty naszej wiary już popękały, nie czekajmy na upadek.
Odgruzujmy nasze serca i stańmy w prawdzie, pozwalając, aby Jezus zmienił nasze myślenie, pozwólmy, aby dał nam ,,wody żywej ‘’.

PARAFIANKA

MATERIAŁY :
–  Biblia Tysiąclecia
–  Dokument papieski ,, Jezus Chrystus Dawcą Wody Żywej- Refleksja chrześcijańska na temat NEW AGE’’ 2003
–  Katechizm Kościoła Katolickiego
– Jan Paweł II ,,Przekroczyć próg nadziei’’ 1995
– Ks. dr Włodzimierz Cyran – Spotkanie ewangelizacyjno-modlitewne ,,Słowo Boże wplecione w historię człowieka i wytyczające jej drogę’’2007
–  Maria Wolan ,,Pozornie niewinne i bezpieczne’’2006
– Andrzej Wronka ,, New Age’’
– Ks. Aleksander Posacki ,, Psychologia i New Age’’ 2007

Comments are closed.

Post navigation