ks. Tadeusz Puton SAC

top feature image

ks. Tadeusz Puton SAC

1 Barony Place
Edinburgh, EH3 6PB

tel: 0131 558 37 26

e-mail: puton@talktalk.net

 

Pallotyn. Urodził się w 1945 roku w diecezji sandomierskiej. Pochodzi ze wsi, gdzie spędził dzieciństwo i skończył szkołę podstwową, po której wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Wadowicach. Po trzech latach Niższe Seminarium zostało zlikwidowane przez Władze Państwowe wstąpił więc do Nowicjatu Księży Pallotynów w Otwocku. W drugim roku nowicjatu ukończył studia gimnazjalne i zdał maturę jako ekstern w ukryciu przed Kuratorium. Po skończeniu nowicjatu rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie k/Warszawy. W trakcie drugiego roku został wcielony do wojska. Po odbyciu dwuletniej służby, wrócił do seminarium i kontynuował studia filozoficzne i teologiczne. W 1972 roku otrzymał święcenia kapłańskie i przez rok pracował jako wikariusz w kościele diecezji gdańskiej. Po roku został skierowany na studia na Katolickim Uniwesytecie Lubelskim, które po czterech latach ukończył z tytułem magistra Nauk Humanistycznych. Po studiach w kraju wyjechał na studia do Rzymu, gdzie na instytucie Augustianum studiował patrystykę i patrologię. Po trzech latach studiów został skierowany do Paryża, gdzie pracował w Wydawnictwie Editions du Dialogue, będąc odpowiedzialny za transport wydawanych tam pozycji książkowych do Kraju, a w soboty i niedziele posługując wśród Polonii. Spędził we Francji 11 lat, a w 1991 roku przybył do Misji Polskiej w Szkocji, gdzie zastąpił starszego księdza B. Szuberlaka podejmując pracę w Edynburgu. Od tamtego czasu pracuje wśród Polaków z emigracji wojennej, jak i z nowymi przybyszami z Polski, posługując m.in. w edynburskiej Katedrze oraz kościele St. Margaret Mary’s na Granton.

Comments are closed.

Post navigation

  Next Post :
Previous Post :