Punkty wsparcia w Glasgow

Punkty wsparcia w Glasgow

Poradnia Rodzinna

Ci, którzy są w potrzebie i szukają wsparcia: emocjonalnego, psychologicznego, pokierowania do placówek lub organizacji a także zasiłków oraz kontaktu do prawnika, zapraszamy do spotkania na terenie Polskiej Misji Katolickiej (mieszkanie Ks.Mariana).

W każdy Poniedziałek od 18.00-20.00 będzie można otrzymać
wsparcie lub poradę indywidualną, dla narzeczonych, małżeństw
czy rodziców.

Grafik Poradni Rodzinnej:

1 poniedziałek miesiąca – Poradnictwo Rodzinne
1 i 3 poniedziałek miesiąca- Citizen Advise- Doradztwo Obywatelskie
1 i 3 poniedziałek miesiąca- Psychoterapia, Poradnictwo Rodzinne
2 poniedziałek miesiąca -Poradnictwo Rodzinne, praca z dziećmi
4 poniedziałek miesiąca – Naturalne Planowanie Rodziny konsultacje lekarskie i konsultacje pielęgniarskie w ramach potrzeb.

Modlitwa uwolnienia

jest prowadzona w środy o 19.00 w Kaplicy-Izbie Jezusa Miłosiernego (na terenie Polskiej Misji Katolickiej). Szczegóły>>

Spotkania polskojęzyczne NA

dla osób uzależnionych od narkotyków i osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych prowadzone są w każdą środę od 20.00 do 21.00 (drzwi otwarte od 19.30) w The Longin House Mission, 35E Campbell Street, G1 5DT.

Spotkania Grupy Al-Anon

dla osób, które mają lub miały męża, żonę, rodziców, rodzeństwo lub kogoś bliskiego uzależnionego od alkoholu a także Dorosłe Dzieci Alkoholików-DDA, odbywają się w każdy piątek od 18.45 do 20.45 w Domu Polskim im. gen. Sikorskiego w Bibliotece. Rodziny osób uzależnionych od narkotyków, hazardu, pornografii czy innych uzależnień, również są mile widziane na spotkaniu grupy Al-anon.

Spotkania grupy AA 

dla osób uzależnionych od alkoholu, odbywają się w każdy piątek w każdy piątek- nowy adres: 8-12 St.Andrew Street, Glasgow, G1 5PD.

Comments are closed.

Post navigation