Katechizacja dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Katechizacja dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Wszystkich zainteresowanych katechizacją dla dzieci, młodzieży i dorosłych proszę o kontakt z kapłanami według Waszego wyboru:

w kościele św. Anny – księża Chrystusowcy
w kościele św. Szymona i w kaplicy-izbie Jezusa Miłosiernego – księża Pallotyni

Każdy z nas powinien wciąż poszerzać swoje wiadomości na temat Pana Boga, Ewangelii i Kościoła.

Bardzo proszę korzystać z dobrych wiadomości, to znaczy przede wszystkim z nauczania Magisterium Kościoła. Podstawą jest:

  • Pismo św.,
  • Katechizm Kościoła Katolickiego,
  • i nauczanie Ojca św.

Bardzo niebezpiecznie jest czerpać wiadomości z niedobrych źródeł, gdzie wyrwane z kontekstu zdania są  przeinaczane i podawane w mass media po to tylko, aby mieszać i rozwadniać naukę Objawioną przez Boga. Łatwo można ulec takim sensacjom podawanym w ładnym opakowaniu. Pomyślmy jak doszło do pierwszego grzechu człowieka w raju.

W kaplicy-izbie Jezusa Miłosiernego w soboty są prowadzone katechezy o sakramentach Kościoła.

Comments are closed.