Katolicka Grupa Biblijna

Katolicka Grupa Biblijna

Prowadzący: Paweł Osiński, pawelosi@yahoo.co.uk

  • Poznajemy Pismo Święte, uczymy się je rozumieć, kochać, modlić się nim.
  • Poznajemy interpretację Pisma Świętego w świetle Tradycji i Katechizmu Kościoła Katolickiego.
  • Prowadzimy Katolickie Studium Biblijne pt. “Biblijna oś czasu – Historia Zbawienia”
  • Prowadzimy spotkania tematyczne np. pt. “Gdzie to jest w Biblii?” pokazujące podstawę biblijną nauczania Kościoła Katolickiego.
  • Szczególny akcent chcemy położyć na pogłębianie tajemnicy Eucharystii.

Facebook: www.facebook.com/Grupabiblijna/

Youtube: www.youtube.com/channel/UCUNZ3hN-7MRi9GTSetkxujA
Spotkania odbywają się w trzecią niedzielę miesiąca po wieczornej mszy św. w jęz. polskim w niebieskiej sali (dom katedralny przy Katedrze w Edynburgu), 63 York Place, EH1 3JD

Comments are closed.

Post navigation

  Next Post :
Previous Post :