Posts for : January 2020

Rozważania

Ile zawdzięczam Chrystusowi?II Niedziela Zwykła – ROK A19.01.2020 Dzisiejsze Słowo Boże ukazuje Pana Jezusa, tak jak rozpoznał Go św. Jan Chrzciciel, jako Baranka Bożego: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. W czasie każdej Mszy św. wypowiadam te słowa tuż przed przyjęciem Chrystusowego Ciała. A nieco wcześniej wraz z całą wspólnotą śpiewam je trzykrotnie. Już niedługo, kiedy minie zima, będę miał znowu okazję patrzeć na maleńkie baranki dopiero co urodzone na rozległych wrzosowych polach. Co roku przeżywam ten widok przemierzając szkocką krainę, aby nawiedzić moich Rodaków, też tak rozrzuconych jak te owce. Wtedy patrzę i rozmyślam. Jak wygląda baranek z bliska?…

OGŁOSZENIA – kościół św. Szymona w Glasgow

VI NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A 16.02.2020 W pierwszy piątek miesiąca lutego ukazała się wspaniała wiadomość, z którą dzielę się z czcicielami kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa: Pierwszy w historii kina film o Najświętszym Sercu Jezusowym Tygodnik NIEDZIELA Wielkim orędownikiem kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa był św. Jan Paweł II, który mówił, że „Bóg objawia swą miłość w Sercu Chrystusa”. W 1999 roku w Warszawie powiedział: „Pragnę przekazać słowa aprobaty i zachęty tym, którzy w Kościele z jakiegokolwiek tytułu praktykują, pogłębiają i krzewią kult Serca Chrystusa, posługując się językiem i formami dostosowanymi do naszych czasów, tak aby móc go przekazać następnym pokoleniom…

Rozważania

Boże drogiUroczystość Objawienia Pańskiego5 stycznia 2020 Gwiazdą posłużył się Bóg, aby objawić swojego Jednorodzonego Syna poganom. To ona wskazała mędrcom drogę do Betlejem. Nie to jest ważne czym była z punktu widzenia przyrodniczego. Ważne jest, że dzięki niej znaleźli „nowo narodzonego Króla żydowskiego”. Ale droga, którą przebyli, nie była łatwa. Sługa Boży ksiądz biskup Jan Pietraszko tak napisał w swoich rozważaniach „Po śladach Słowa Bożego”: „To tak, jakby były dwie gwiazdy. Jedna ta, która wędrowała i pokazywała drogę nogom, stopom, a druga ta, która świeciła wewnątrz, w duszach ludzkich, i pokazała im, że mędrzec musi w pewnej chwili odłożyć swoje mądrości…

Ogłoszenia ŻR na styczeń

W miesiącu styczniu 2020 modlimy się intencjami: Intencja ewangelizacyjna: o promocję pokoju na świecie. Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie. PMK w Szkocji: Za naszych kapłanów, aby dobry Bóg umacniał ich w codziennej posłudze oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego Za papieża Franciszka, aby Duch Święty go prowadził, a św. Michał Archanioł strzegł W Nowym Roku Pańskim pełni wdzięczności za wielkie Boże dary, których wciąż doświadcza nasza Ojczyzna, prośmy Bożą Rodzicielką, aby wyprosiła nam u Syna swego Jezusa Chrystusa odwagę w wyznawaniu świętej…