Tag: poradnia

Punkty wsparcia w Glasgow

Poradnia Rodzinna Ci, którzy są w potrzebie i szukają wsparcia: emocjonalnego, psychologicznego, pokierowania do placówek lub organizacji a także zasiłków oraz kontaktu do prawnika, zapraszamy do spotkania na terenie Polskiej Misji Katolickiej (mieszkanie Ks.Mariana). W każdy Poniedziałek od 18.00-20.00 będzie można otrzymaćwsparcie lub poradę indywidualną, dla narzeczonych, małżeństwczy rodziców. Grafik Poradni Rodzinnej: 1 poniedziałek miesiąca – Poradnictwo Rodzinne1 i 3 poniedziałek miesiąca- Citizen Advise- Doradztwo Obywatelskie1 i 3 poniedziałek miesiąca- Psychoterapia, Poradnictwo Rodzinne2 poniedziałek miesiąca -Poradnictwo Rodzinne, praca z dziećmi4 poniedziałek miesiąca – Naturalne Planowanie Rodziny konsultacje lekarskie i konsultacje pielęgniarskie w ramach potrzeb. Modlitwa uwolnienia jest prowadzona w środy o…