Wszystkie wpisy

top feature image

Rozważania

Bóg chce być kochanyXIX Niedziela Zwykła – ROK C 11.08 2019 Pan Jezus przekazuje dziś bardzo ciepłe i serdeczne słowa: „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo”. Obiecuje, że to królestwo, z którego przyszedł, stanie się udziałem tych, którzy weń uwierzą. Dla dzisiejszego człowieka zanurzonego w sprawach tego świata, Jezusowe słowa brzmią – trzeba przyznać – trochę archaicznie. A poza tym tu, na tej ziemi, przyobiecana rzeczywistość jest całkowicie zakryta. Ludzkie oko nie jest w stanie jej wypatrzyć. Ale ona jest. Jezus zaświadczył o niej aż do przelania swojej krwi. Dzięki temu Jego obietnica mogła…

top feature image

Rozważania

Usłyszeć Boży głos          XVIII Niedziela Zwykła ROK C       4 sierpnia 2019 Horacy Safrin w swojej książce Przy szabasowych świecach pisze między innymi o jednym z bogatych fabrykantów miasta Łodzi – Poznańskim, który będąc już w podeszłych latach miał taki zwyczaj, że kiedy przyjmował nowego portiera wręczał mu grubą, w skórę oprawioną księgę i tak mówił: „To jest mój album familijny. Przypatrz się dobrze zamieszczonym tam fotografiom. Jeśli która z tych osób przekroczy bramę naszego pałacu, to powiedz, że wyjechałem z Łodzi”… Dziś przyszedł do Pana Jezusa człowiek pokrzywdzony przez swojego brata i prosi Go, aby ujął się za nim: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu,…

Ogłoszenia ŻR na sierpień

W miesiącu sierpniu 2019 modlimy się intencjami: Intencja ewangelizacyjna:  Za rodziny. Aby rodziny, przez życie modlitwy i miłości, stawały się coraz lepszymi “szkołami prawdziwego wzrostu człowieczeństwa” PMK w Szkocji: Za naszych kapłanów, aby dobry Bóg umacniał ich w codziennej posłudze oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego Za papieża Franciszka, aby Duch Święty go prowadził, a św. Michał Archanioł strzegł Miłosierny Boże dziękujemy, że dałeś naszemu Narodowi w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc I obronę. Oby radość I wdzięczność za ten wielki dar rozpalała nasze serca coraz większą wiernością Bogu, Ewangelii I Kościołowi. Dodatkowa intencja dla Róż 11…

top feature image

Rozważania

„Panie, naucz nas się modlić”XVII Niedziela zwykła – ROK C28 lipca 2019 Apostołowie, przebywając stale z Panem Jezusem, widzieli jak często ich Pan i Mistrz trwał na modlitwie. Wiele razy w Ewangelii opisane jest jak odchodził na miejsca samotne, na których modlił się do swego Ojca. Przed każdym ważnym wydarzeniem Chrystus Pan spędzał wiele czasu, bywało że całe noce, na uboczu. Tam rozmawiał ze swoim Ojcem i łączył swoją wolę z wolą Ojca. Tak było na przykład przed wyborem dwunastu Apostołów. Albo innym razem zanim ogłosił swoje główne przesłanie zawarte w ośmiu błogosławieństwach odbył żarliwą modlitwę. Modlił się i na górze…

top feature image

Rozważania

Wsłuchać się w Słowo Boże XVI Niedziela Zwykła – ROK C21 lipca 2019 Zarówno dzisiejsze Pierwsze Czytanie jak i Ewangelia opisują Boże odwiedziny w ludzkich progach. Starotestamentowy Abraham przyjmuje trzech wędrowców z wielką serdecznością. Przygotowuje dla nich wspaniałą ucztę, tak jakby się domyślał, że w osobach tych trzech obcych nawiedza go nadprzyrodzona moc. Zresztą jego głęboki pokłon i słowa, które wypowiedział: „O Panie, jeśli jestem tego godzien, racz nie omijać swego sługi!” świadczą, że zdawał sobie sprawę kto nawiedził jego dom. Również Maria i Marta podejmują Chrystusa Pana w swoim domu w Betanii. Ta maleńka wioska położona opodal Jerozolimy w odległości…

top feature image

Rozważania na 14 lipca 2019

Zaproszenie do naśladowania ChrystusaXV Niedziela Zwykła – ROK C Pytanie, które postawił Panu Jezusowi uczony w Prawie nie jest pytaniem szczerym. Ewangelia wyraźnie zaznacza jaka była jego intencja na początku tej rozmowy. Ale Chrystus Pan, pomimo przewrotności ludzkiego serca, nigdy nikogo nie ignoruje. I tym razem również daje swoją szansę, aby człowiek, który w taki właśnie sposób miał odwagę zadać Bogu pytanie: „A kto jest moim bliźnim?” potrafił teraz przyjąć Bożą odpowiedź prawdziwie i szczerze. Dlatego Pan Jezus podejmuje rozmowę. O dziwo, uczony w Prawie zaczyna słuchać Bożych słów, a tym samym zaczyna je lepiej rozumieć. Słów, które on wypowiada do…

top feature image

komentarz do Liturgii Słowa

Roznosić Boży pokójXIV Niedziela Zwykła – ROK C– 7 lipca 2019 Pan Jezus po zmartwychwstaniu ukazując się Apostołom rozpoczyna swoje spotkania od słów: „Pokój wam”. I w dzisiejszej Ewangelii wysyłając uczniów „po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał” – wyraźnie zaznacza co mają mówić kiedy wejdą do jakiegoś domu: „Pokój temu domowi”. Nie inaczej rozpoczyna się każda Eucharystia. A potem przed przyjęciem Komunii św. kapłan modli się o ten „pokój”, który z kolei jest przekazywany każdemu. Co to znaczy? Na czym on polega? Bo można mieć wątpliwość – skoro u św. Jana zapisane są takie…

top feature image

komentarz na XIII Niedzielę zwykłą 30 czerwca 2019

Działać w prawdzie Czytałem o takim spotkaniu ewangelizacyjnym, podczas którego prowadzący zapytał słuchaczy: – Czy jesteście święci? Pytanie wśród zgromadzonych ludzi wywołało zdziwienie, ale ten, który je zadał nie dał za wygrane i ponownie zapytał, tym razem młodego mężczyznę siedzącego w pierwszym rzędzie: A ty, czy jesteś święty? Co prawda… próbuję nim być, ale czy jestem? – odpowiedział zaskoczony takim pytaniem. Wtedy pytający powiedział do swojego rozmówcy: – Próbuj wstać! I ten od razu z miejsca wstał. – Ale ja nie mówiłem: „wstań”, tylko „próbuj wstać”. Człowiek ten usiadł i po chwili znowu wstał. – Ty przecież wstałeś, a ja powiedziałem…

Ogłoszenia ŻR na lipiec

W miesiącu lipcu 2019 modlimy się intencjami: Intencja powszechna: O sprawiedliwość. Aby osoby wymierzające sprawiedliwość kierowały się uczciwością i aby obecna na świecie niesprawiedliwość nie miała ostatniego słowa. PMK w Szkocji: Za naszych kapłanów, aby dobry Bóg umacniał ich w codziennej posłudze oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego Za papieża Franciszka, aby Duch Święty go prowadził, a św. Michał Archanioł strzegł Niech Krew i Woda, która wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, obmywa nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem wypełniać Boży plan zbawienia. Dodatkowa intencja dla Róż 11 i 15 Powierzamy Matce Bożej i Jej Synowi, którego życie…