Żywy Różaniec

Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka, jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła, jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca.

św. Jan Paweł II

Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.

 

OgloszeniaHistoriaOrganizacjaOdpustZobowiązaniaWyjaśniamyKontakt

Ogłoszenia ŻR na luty

W miesiącu lutym 2020 modlimy się intencjami:

Intencja powszechna: o usłyszenie wołania migrantów.

Módlmy się, aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

PMK w Szkocji:

 1. Za naszych kapłanów, aby dobry Bóg umacniał ich w codziennej posłudze oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego
 2. Za papieża Franciszka, aby Duch Święty go prowadził, a św. Michał Archanioł strzegł
 3. Zbuntowany Lucyfer, widząc swój krótki czas, z całą mocą usiłuje zniszczyć ludzką rodzinę, która jest gwarantem właściwego rozwoju człowieka. Dlatego prośmy Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję i Józefa o ratunek dla rozpadających się rodzin.

Dodatkowa intencja dla Róży św. Moniki i Matki Bożej Częstochowskiej (II):

 • powierzamy Bożej Matce i Jej Synowi, którego życie rozważamy w różańcu, drogi wzrastania dzieci, za które modlimy
  się w tej Róży

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Szczególnym przywilejem członków jest wierna, codzienna odpowiedź na prośbę Matki Bożej, kierowaną w każdym kolejnym objawieniu – aby odmawiać różaniec. Modlitwa ta wielokrotnie zmieniała bieg historii, przynosi też łaskę wzrostu w wierze – aż do świętości; ma moc egzorcyzmu.

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi  Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie w roku 1826. Papież Grzegorz XVI zatwierdził Stowarzyszenie i uczynił jego patronką rzymską męczenniczkę – Św.Filomenę. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej wyniszczonej rewolucjami i krwawymi rozruchami Francji, a następnie na całym świecie. Do Polski dotarł jeszcze w XIX wieku i istnieje w niemal każdej parafii.

W stulecie powstania, 3 maja 1922 roku, papież Pius XI uczynił go Papieskim Dziełem Rozkrzewiania Wiary i polecił wprowadzić w całym Kościele.

 

Paulina Jaricot napisała :„Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich”

Członkowie podzieleni są na grupy zwane „Żywymi Różami“. Żywa Róża (albo Koło) składa się z 20 osób (tylu, ile jest tajemnic w różańcu), a każda z tych osób odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę (dziesiątkę) różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu.

Przy zmianie tajemnic, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się kolejną tajemnicę do odmawiania, w taki sposób, aby w „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, w całej Róży rozważany jest cały różaniec. Wszystkich członków Róży dotyczy taka zasługa, jakby odmówili cały różaniec.

Bardzo istotne jest to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego, ale jest utratą zasługi.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu, za pomocą wspólnej modlitwy, utrzymać się w wierności Bogu, wytrwać w dobrym i bronić od złego siebie i bliźnich. Chcą wielbić Maryję i naśladować jej cnoty. Powinni wystrzegać się ciężkich grzechów, nie tylko sami ich unikać, ale i innych od tych występków odwodzić i przed nimi przestrzegać.

Jeśli chodzi o czasokres rozważania tajemnicy, to jego minimum stanowi przylgnięcie sercem, to znaczy rozumem i wolą – oczywiście w wierze, nadziei i miłości – do Chrystusa i Maryi w danej tajemnicy. Właśnie to przylgnięcie, a nie samo powtarzanie 10 razy Zdrowaś Maryjo, stanowi o tym, że jest to modlitwa „różańcowa”, ustna i myślna, zewnętrzna i wewnętrzna, angażująca całego człowieka. Różaniec jest modlitwą przyniesioną z nieba i daną każdemu człowiekowi.

Odpust zupełny dla członków Żywego Różańca

Święta Penitencjaria udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu (co to jest odpust?)  zupełnego, pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) osiem razy w roku, mianowicie:

 • W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
 • Narodzenia Pana Jezusa – 25 grudnia
 • Zmartwychwstania Pańskiego – Niedziela Zmartwychwstania (Wielkanoc)
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie – 25 marca
 • Wniebowzięcia Matki Bożej – 15 sierpnia
 • Królowej Różańca świętego – 7 października
 • Niepokalanego Poczęcia Maryi – 8 grudnia
 • Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego

Informacja o odpustach >>

Najważniejszą sprawą jest decyzja wolnej woli włączenia się w codzienną modlitwę.

Każdy, kto zdecyduje się włączyć w tę modlitwę, zobowiązuje się:

 • do odmawiania codziennie jednego dziesiątka z 20 tajemnic różańca
 • częstego przystępowania do Sakramentów świętych
 • propagowania kultu Najświętszej Maryi Panny przede wszystkim przykładem swojego życia i działalnością apostolską – między innymi odważnym wyznawaniem świętej wiary zawartym w Składzie Apostolskim

Nowe tajemnice i intencje rozważamy od pierwszego dnia każdego miesiąca.

W każdą ostatnią sobotę miesiąca, po wieczornej Mszy św., jest zmiana na kolejną tajemnicę różańcową.

Nie ma obowiązku osobistego przybycia na zmianę tajemnic, ale bardzo zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach. Informacje o intencjach i rozważanej tajemnicy otrzymujemy drogą e-mailową.

Wyjaśnienie intencji papieskich

Serdecznie zapraszamy osoby z terenu całej Szkocji (i nie tylko)

kontakt pod adresem mailowym – rozaniec@kosciolwszkocji.org (Monika)

lub po Mszy św. w ostatnią sobotę miesiąca w kruchcie kościoła św. Szymona w Glasgow